Bilgi Güvenliği Politikamız

Emre Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak faaliyet gösterdiğimiz makine imalatında bilgiye istenilen zamanda rahatlıkla ulaşılan Bilgi Güvenliğini en üst seviyede tutmak için;
 
  • Ürün ve/veya hizmet verdiğimiz kişi ve/veya Kurumlara ait hiçbir bilgiyi 3. şahıslarla paylaşmayacağımızı,
  • Bu kişi ve/veya Kurumların bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncel güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı,
  • Bilgi Güvenliğini riske edebilecek faaliyetleri belirli periyotlar da araştıracağımızı, değerlendireceğimizi, ölçeceğimizi ve raporlayacağımızı,
  • Sorumlu olduğumuz kuruluşlara istenilen bilgileri doğru, eksiksiz ve zamanında ulaştıracağımızı, 
  • Sorumlu olduğumuz kuruluşlardan aldığımız yetkilerle toplayacağımız bilgilerin koşulsuz doğru olması için gayret göstereceğimizi, 
  • Firmamıza ait bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlayacağımızı,
  • Virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri alacağımızı,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartları karşılayacağımızı,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştireceğimizi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal olarak belirlenmiş ve belirlenecek tüm kurallara uyacağımızı;
Taahhüt ederiz...

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis