Anti Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi Politikası

EMRE Makina’da rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamak ilke edinilmiştir.

Kuruluşumuz, bu ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

EMRE Makina’da anti-rüşvet ve yolsuzluk politikası gereği çalışanlar konu hakkında bilgi ve bilince sahip olup, gereken durumlarda doğrudan personel sorumlusu ile iletişime geçebilir, iletişime geçmesi teşvik edilir ve ödüllendirilirler.