Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikası

Emre Makina;

Çevreyi korumayı esas alır ve çevre programlarını oluştururken çevre etkilerini azaltıcı tedbirleri öncelikli düşünerek, gerekli teknolojik iyileştirme ve faaliyetlerini çevreye duyarlı olarak yeniler, değiştirir. Çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirir.

Kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirir. Enerji verimli süreçlerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansını sürekli iyileştirir.

Çalışanlarını, taşeronlarını, bayi ve tedarikçilerini eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak, enerji ve su tüketimlerini, atık oluşumunu, su ve hava emisyonlarını en aza indirmeyi hedefler.

İş sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimser ve çalışanda iş sağlığı güvenliğinin bir kültür olarak kazanımı için çaba gösterir.

İş sağlığı ve güvenliğinde kazaların önlenmesini esas alır, risk değerlendirmesi ve risk düzeyi azaltma etkinliklerine çalışanların katılımını sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt eder.

Bağlı olduğu tüm yasal, mevzuat ve diğer gereklilikler ile uluslararası işletme standartlarına uyumu temel gereklilik olarak kabul eder.